HJEM

RESPEKTER
FORELDRERETTEN
!

BAKGRUNNEN FOR FORELDRERETT.NO

JA TIL 
DEMOKRATI!

AKTUELT

 • Aktuelt

  • Indoktrinering i barnehagen (28.10.2013)

   I etterkant av fokuset på nytilsatt familieminister Solveig Hornes Twitter-melding om homoeventyr i barnehagen har noen tatt bladet fra munnen og kommet med interessante refleksjoner rundt temaet. Vi henviser med glede til Nina Hjerpset-Østlie sitt innlegg:

    

   HOVEDANSVARLIG (27.04.2013)

   Denne boken er blitt sendt til samtlige 169 stortingsrepresentanter pluss alle regjeringens medlemmer. Uansett om man er enig eller uenig i forfatterens argumentasjon, er det viktig at det settes ord på disse fundamentale spørsmålene for samfunnets fremtid. Det er viktig å tenke selv. Det er viktig å åpne opp det offentlige rom for kritiske spørsmål og tanker, uten å bli utskjelt og stemplet.

    

   Foreldrerett vil målbære disse stemmene (27.04.2013)

   Caroline Halstead er en av dem som ikke unner noen å "bli fordømt til å vokse opp slik jeg gjorde", som hun uttrykker det. Hun er selv donorbarn.

    

   HVEM er FORELDRERETT? (25.04.2013)

   Foreldrerett er en forening som ble stiftet i forkant av vedtak om kjønnsnøytral ekteskapslov i 2008. I annonsen som står på trykk i Vårt Land fredag 26. april (side 7) har vi presentert oss selv og foreningen nærmere.

    

   Bok og hilsen i retur fra Eva Kristin Hansen (25.04.2013)

   Ap-representanten Eva Kristin Hansen har også returnert boken vi i Foreldrerett sendte henne. Her er hennes hilsen.

    

   Bok i retur fra Skei Grande (25.04.2013)

   Boken "HOVEDANSVARLIG" ble i uke 16 sendt til samtlige stortingspolitikere og til medlemmene av Regjeringen. Vi har fått noen bøker i retur med kommentar. Den første kom fra Venstre-leder Trine Skei Grande. Her er kommunikasjonen mellom henne og Foreldrerett.

    

   NY BOK (11.03.2013)

   Daglig leder av Foreldrerett, Øystein Åsen, skrev for noen år siden boken "Kjønnsnøytral Ekteskapslov". Oppfølgeren, med tittelen "HOVEDANSVARLIG for Politisk Planlagt Farløshet", ble publisert i mars 2013.

    

   Foreldrerett mobiliserer (11.02.2013)

   2013 er valgår. Det er et stadig press på politikerne om å tillate stadig mer av "de avartene av menneskehetens forplantning som i dag er i ferd med å bli akseptert", som en Høyre-politiker treffende beskrev det.

    

   Imponerende fra BUFDIR! (11.02.2013)

    

   Høyrelag: Norge bør åpne for leie av livmor (16.01.2009)

   Kampen for homofiles "rettigheter" er ikke over. St. Hanshaugen lag av Høyre foreslår nå at partiet går inn for kjøp og salg av eggcæller og leie av surrogat-mor.

    

   Foreldrerett.no imøtegår Høyre (09.06.2008)

   Høyres partileder, Erna Solberg, skriver i VG 11. juni at annonsen vi trykket i samme avis mandag 9. juni er en forfalskning av Høyres program. Foreldrerett.no har undersøkt saken nærmere, og gir her tilsvar til Solbergs påstander.

    

   Formålsparagrafene utsettes! (05.06.2008)

   En fantastisk nyhet, og direkte respons på blant annet Foreldrerett.no sitt opprop: Vedtak om nye formålsparagrafer blir etter alt å dømme utsatt til etter sommeren. Begrunnelsen, som du kan lese i denne linken til DagenMagazinets artikkel, er at Høyre og trolig også Venstre vil kreve endringer som tar mer hensyn til foreldrenes rolle i skolebildet.

    

   Appell til statsministeren (30.05.2008)

   Foreldrerett.no hadde en helsides annonse på prioritert plassering i VG onsdag 28. mai, hvor statsminister Jens Stoltenberg innstendig blir bedt om å ha mot nok til å tenke over en gang til hva konsekvensene vil bli av forslaget til ny barnelov, ekteskapslov og bioteknologilov. Se annonsen ved å trykke på linken under.

    

   En blodurettens dag i Norge (29.05.2008)

   I dag, torsdag 29. mai, har Stortinget avgitt sin instilling i forhold til samfunnsreformen som omdefinerer ekteskap, foreldrebegrep og tenkningen omkring barns rettigheter. Det er en skammens, sorgens og blodurettens dag i Norge.